Przedsiębiorstwo Farb Przemysłowych PROCHEM Przedsiębiorstwo Farb Przemysłowych PROCHEM Sp. z o. o. w Kłomnicach

„ponad 30 lat na rynku"

biuro@farby-prochem.pl
+48 (34) 328 14 80

Przedsiębiorstwo farb przemysłowych                                                                                                                                                                    

 

Przedsiębiorstwo farb przemysłowych

Przedsiębiorstwo farb przemysłowych

Przedsiębiorstwo farb przemysłowych

Przedsiębiorstwo farb przemysłowych

Wyroby do zabezpieczeń antykorozyjnych

Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna przeciwrdzewna

Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna przeciwrdzewna

OPIS:

Farbę stosuje się do gruntowania konstrukcji i urządzeń ze stali i żeliwa eksploatowanych w środowiskach chemicznych o silnym działaniu korozyjnym.

 Powłoki z farb wykazują dobrą przyczepność do podłoża, elastyczność i dużą wytrzymałość mechaniczną. Są odporne na działanie wody, wilgotnej atmosfery zanieczyszczonej agresywnymi gazami lub parami, oraz na wodne roztwory kwasów, zasad i soli nieorganicznych. Nie są natomiast odporne na działanie rozpuszczalników organicznych i substancji utleniających.

OPAKOWANIA:

1l, 5l, 10l

PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Zużycie : 8-10m2/l
  • Lepkość: 90-120s kF
  • Czas schnięcia: 2h/pierwszy stopień

Gepard Biznesu 2016  Certyfikat zgodności CZ IK 13/07 Certyfikat zgodności CZ IK 13/0