Przedsiębiorstwo Farb Przemysłowych PROCHEM Przedsiębiorstwo Farb Przemysłowych PROCHEM Sp. z o. o. w Kłomnicach

„ponad 30 lat na rynku"

biuro@farby-prochem.pl
+48 (34) 328 14 80

Przedsiębiorstwo farb przemysłowych                                                                                                                                                                    

 

Przedsiębiorstwo farb przemysłowych

Przedsiębiorstwo farb przemysłowych

Przedsiębiorstwo farb przemysłowych

Przedsiębiorstwo farb przemysłowych

Wyroby dla branży okrętowej

Emalia ftalowa modyfikowana dla okrętownictwa nadwodna do drugiego malowania

Emalia ftalowa modyfikowana dla okrętownictwa nadwodna do drugiego malowania

OPIS:

Emalia służy do ostatecznego malowania stalowych i drewnianych nadwodnych części statków, konstrukcji i obiektów eksploatowanych w atmosferze morskiej lub nadmorskiej, uprzednio zagruntowanych oraz pokrytych międzywarstwowo emalią do pierwszego malowania w/g KTM 1313-262-10x-xxx. Uzyskane powłoki są twarde, dobrze przyczepne do podłoża, elastyczne, odporne na uderzenia, działanie zmiennych temperatur oraz morskich czynników atmosferycznych.

OPAKOWANIA:

Dostępne opakowania metalowe 5l, 10l, 20l

PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Zużycie : 6-8m2/l
  • Lepkość: 90-120s kF4
  • Czas schnięcia: 24h

Gepard Biznesu 2016  Certyfikat zgodności CZ IK 13/07 Certyfikat zgodności CZ IK 13/0