Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji tutaj.

Ponad 37 lat doświadczenia
w produkcji farb przemysłowych.

biuro@farby-prochem.pl
+48 (34) 328 14 80

Polityka Prywatności

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii ochrony oraz sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były u nas bezpieczne oraz przetwarzamy je zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W („RODO”).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych, jeśli korzystasz ze strony internetowej farby-prochem.pl jest Przedsiębiorstwo Farb Przemysłowych PROCHEM Sp. z o. o. z siedzibą w Kłomnicach, ul. Nieznanicka 57, 42-270 Kłomnice, posługującą się numerem NIP 573-02-10-149 i REGON 1346344.
 3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem iod@farby-prochem.pl
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach oraz na podstawie następujących regulacji prawnych:

  Podstawa prawna przetwarzania
  Cel przetwarzania danych osobowych

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą

  - odpowiedź na zapytania kierowane do Administratora za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej, podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda udzielona przez osobę;
  - możliwości i ułatwienia korzystania z poszczególnych witryn internetowych w domenie farby-prochem.pl (w zakresie tzw. plików „cookies”);
  - inne działania marketingowe wykraczające poza uzasadniony interes administratora.

  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

  - wykonanie umów sprzedaży towarów administratora oraz w celu podjęcia działań na żądanie nabywców, przed zawarciem umowy sprzedaży oraz związanych z obsługą reklamacji.


  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  - wypełnienie obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków księgowych oraz podatkowych powstałych w związku ze sprzedażą towarów.

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

  - obrona przed roszczeniami przysługującymi nabywcom oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących administratorowi danych osobowych;
  - marketing bezpośredni produktów.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane (udostępniane albo powierzane):
  1. podmiotom, instytucjom i organom państwowym uprawnionym do dostępu do danych osobowych, na podstawie odrębnych przepisów prawa;
  2. dostawcom usług np. utrzymania systemów IT, usług związanych z pośrednictwem w sprzedaży, usług płatności w celu realizacji transakcji, usług księgowych, usług marketingowych itp.
 6. Dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mogą być one także przesyłane poza ten obszar i tam przetwarzane. Zawsze, gdy przesyłamy dane, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli przekazujemy dane poza EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne uwzględniające np. zasady wynikające z tzw. klauzul umownych, które zabezpieczają te dane poza obszarem EOG.
 7. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od danej podstawy prawnej:
  1. jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  2. jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy, będą one przechowywane przez administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej nas lub umowy zawartej przez inny podmiot na Twoją rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
  3. jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
  4. jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z administratorem na Twoją rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 8. Przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa);
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  5. prawo do przeniesienia danych.
 9. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych w poszczególnych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wybranych celów np. kontaktu lub realizacji zamówienia.
 12. Twoje dane nie podlegają profilowaniu.